text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 485-72-3 | Producten #: F0868

Formononetin


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromone
  • 7-Hydroxy-4'-methoxyisoflavone
documenten:
1G
€81.00
1   ≥20 
5G
€260.00
1   12  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # F0868
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__6H__1__2O__4 = 268.27  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 485-72-3
Reaxys registratienummer 237979
PubChem product ID 160871456
Merck-index (14) 4244
MDL-nummer

MFCD00016948

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 256.0 to 260.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 258 °C
Maximale golflengte 300(EtOH) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 207-623-9
RTECS # DJ3100114
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932990090
Toepassing
Formononetin: A Phytoestrogenic Isoflavone with Anticancer Effects

Formononetin, 4’-O-methyl ether of daidzein [D2668], is a phytoestrogenic isoflavone isolated from different plants mainly from beans, such as green beans, lima beans, and soy.1) It has been demonstrated that formononetin exerts a wide range of biological activities correlating to anticancer effects.2-4) (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten