text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 501-94-0 | Producten #: H0720

2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 4-(2-Hydroxyethyl)phenol
  • 4-Hydroxyphenethyl Alcohol
  • 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl Alcohol
  • Tyrosol
documenten:
25G
€50.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op
100G
€87.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op
500G
€234.00
10   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0720
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__0O__2 = 138.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 501-94-0
Reaxys registratienummer 1859884
PubChem product ID 87571087
SDBS 13323
MDL-nummer

MFCD00002902

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 95.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 91 °C
Kookpunt 310 °C
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Chloroform,Methanol,Benzene,Acetone,Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 207-930-8
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2907290090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten