text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 552-41-0 | Producten #: H0789

2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Paeonol
documenten:
5G
€22.00
1   ≥20 
25G
€79.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0789
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__0O__3 = 166.18  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 552-41-0
Reaxys registratienummer 1282794
PubChem product ID 87571152
SDBS 13299
MDL-nummer

MFCD00008730

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 °C
Solubility in Methanol almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 50 °C
Kookpunt 154 °C/20 mmHg
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 209-012-2
RTECS # RT1215000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914500090
Toepassing
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone (Paeonol): A Phenolic Crude Medicine Ingredient with Potent Antioxidative Activity

2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone (paeonol) is a phenolic crude medicine ingredient first isolated form the root bark of the tree peony (Paeonia suffruticosa). It has been reported that paeonol has potent antioxidative activity, and shown anticancer, anti-inflammatory and anti-cardiovascular disease activities. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten