text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 6921-64-8 | Producten #: H1530

2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone


Zuiverheid: >95.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
5G
€58.00
2   ≥20 
25G
€198.00
3   18  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H1530
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__0O__2 = 150.18  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 6921-64-8
Reaxys registratienummer 1636084
PubChem product ID 354333206
MDL-nummer

MFCD00100559

Specificatie
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity(GC) min. 95.0 %
eigenschappen
Kookpunt 245 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.10
Brekingsindex 1.56
Maximale golflengte 325(MeOH) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914500090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten