text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 89-36-1 | Producten #: M0090

3-Methyl-1-(4-sulfophenyl)-2-pyrazolin-5-one


Zuiverheid: >97.0%(T)
Synoniemen
  • 1-(4'-Sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
documenten:
25G
42,00 €
2   36  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0090
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__0N__2O__4S = 254.26 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities Room Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)
CAS RN 89-36-1
Reaxys registratienummer 619424
PubChem product ID 87572201
SDBS 6657
MDL-nummer

MFCD00020756

Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity(Neutralization titration) min. 97.0 %
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P280 : Beschermende handschoenen dragen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-901-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933199090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

Het product met het gezochte lotnummer is niet meer leverbaar en er is geen bijbehorende documentatie beschikbaar.

Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Het product met het gezochte lotnummer is niet meer leverbaar en er is geen bijbehorende documentatie beschikbaar.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.