text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 85-91-6 | Producten #: M0155

Methyl N-Methyl-2-aminobenzoate


Zuiverheid: >95.0%(GC)
Synoniemen
  • N-Methyl-2-aminobenzoic Acid Methyl Ester
  • N-Methylanthranilic Acid Methyl Ester
  • Methyl N-Methylanthranilate
documenten:
25G
€18.00
Neem contact met ons op 1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0155
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__1__1NO__2 = 165.19  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 85-91-6
Reaxys registratienummer 607217
PubChem product ID 87572254
SDBS 2639
MDL-nummer

MFCD00017183

Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity(GC) min. 95.0 %
eigenschappen
Kookpunt 255 °C
Flp 138 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.13
Brekingsindex 1.58
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-642-6
RTECS # CB3500000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922498590
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten