text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 27496-82-8 | Producten #: M0221

Methylenedisalicylic Acid (mixture of isomers)


Zuiverheid: >90.0%(T)
Synoniemen
documenten:
25G
16,00 €
Neem contact met ons op 5  
500G
140,00 €
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0221
Zuiverheid / Analysemethode >90.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__5H__1__2O__6 = 288.26  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 27496-82-8
PubChem product ID 87572311
Merck-index (14) 6065
MDL-nummer

MFCD00016506

Specificatie
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity(Neutralization titration) min. 90.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 245 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 248-497-5
RTECS # VO4700000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918290090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten