text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 603-48-5 | Producten #: M0344

Leuco Crystal Violet


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
  • Tris(4-dimethylaminophenyl)methane
documenten:
25G
€41.00
5   ≥20 
250G
€260.00
9   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0344
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__5H__3__1N__3 = 373.54  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 603-48-5
Reaxys registratienummer 2222570
PubChem product ID 87572414
SDBS 5993
MDL-nummer

MFCD00008314

Specificatie
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 °C
Solubility in Toluene almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 178 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 210-043-9
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921599090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten