text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 89-29-2 | Producten #: M0659

3-Methyl-1-(3'-sulfoamidophenyl)-5-pyrazolone


Zuiverheid: >95.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
documenten:
25G
€52.00
1   36  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0659
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__1N__3O__3S = 253.28 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 89-29-2
Reaxys registratienummer 14759700
PubChem product ID 87572671
SDBS 6682
MDL-nummer

MFCD00035707

Specificatie
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity(HPLC) min. 95.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 95.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 196 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-895-2
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2935909099
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten