text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 5720-05-8 | Producten #: M1126

4-Methylphenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)


Zuiverheid:
Synoniemen
  • 4-Methylbenzeneboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
  • p-Tolylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
documenten:
5G
€77.00
1   ≥20 
25G
€252.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M1126
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__9BO__2 = 135.96  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 5720-05-8
Reaxys registratienummer 2935970
PubChem product ID 87573090
MDL-nummer

MFCD00039138

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %
eigenschappen
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene,Methanol,Ether,Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # XS7400000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931900090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten