text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 23981-80-8 | Producten #: M1220

(±)-Naproxen


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • (±)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic Acid
  • (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic Acid
documenten:
5G
€66.00
1   ≥20 
25G
€258.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M1220
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__1__4O__3 = 230.26  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 23981-80-8
Reaxys registratienummer 2114551
PubChem product ID 87573179
MDL-nummer

MFCD00439456

Specificatie
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 °C
Solubility in Methanol very faint turbidity
eigenschappen
Smeltpunt 157 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 245-969-2
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918999090
Toepassing
(±)-Naproxen: A Nonselective COX-1 and COX-2 Enzymes Inhibitor

(±)-Naproxen, a propionic acid derivative with a naphthalene nucleus, is a nonselective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Naproxen works by reversibly inhibiting both the COX-1 and COX-2 enzymes. The enantiomer (S)-naproxen [M1021] is a more active form than the (R)-naproxen which causes liver damage. Therefore, resolutions of (±)-naproxen and enantioselective syntheses of (S)-naproxen have been reported. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten