text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 15051-46-4 | Producten #: M1531

4-Methacryloyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl Free Radical


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 4-Methacryloyloxy-TEMPO Free Radical
  • TEMPO Methacrylate
  • PTMA Monomer
documenten:
1G
€70.00
2   18  
5G
€225.00
3   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M1531
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__3H__2__2NO__3 = 240.32  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Light Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 15051-46-4
Reaxys registratienummer 1377946
PubChem product ID 253659576
MDL-nummer

MFCD17677357

Specificatie
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 89 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
Toepassing
An Efficient TEMPO-Type Free Radical Used for the Synthesis of Organic Radical Polymers

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten