text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 39830-66-5 | Producten #: M1773

Methyl Indole-4-carboxylate


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Indole-4-carboxylic Acid Methyl Ester
documenten:
1G
€39.00
1   1  
5G
€124.00
1   4  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M1773
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__9NO__2 = 175.19  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 39830-66-5
Reaxys registratienummer 141826
PubChem product ID 87558833
SDBS 51769
MDL-nummer

MFCD00191222

Specificatie
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 71 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten