text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1115-70-4 | Producten #: M2009

Metformin Hydrochloride


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 1,1-Dimethylbiguanide Hydrochloride
documenten:
25G
€63.00
5   ≥20 
100G
€187.00
6   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M2009
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__1__1N__5·HCl = 165.63  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 1115-70-4
Gerelateerde CAS RN 657-24-9
Reaxys registratienummer 3626131
PubChem product ID 160871506
Merck-index (14) 5938
MDL-nummer

MFCD00012582

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 219.0 to 223.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 221 °C
Maximale golflengte 233(H2O) nm
oplosbaarheid in water Completely soluble
Oplosbaarheid (zeer licht) Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 214-230-6
RTECS # DU1800000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2925290090
Toepassing
Activation of AMP-activated Protein Kinase (AMPK) by Metformin

Metformin hydrochloride, an oral biguanide antihyperglycemic agent, is not chemically or pharmacologically related to any other classes of oral antihyperglycemic agents. Metformin lowers the blood glucose concentration without causing hypoglycemia, but the precise mechanism of action of metformin is not fully understood. However, it has been reported that metformin activates adenosine 5’-monophosphate-activated protein kinase (AMPK, a major cellular regulator of lipid and glucose metabolism) in hepatocytes. As a result, hepatic glucose production is decreased and skeletal myocyte glucose uptake is increased. Recently, some combination agents with other anti-diabetes agents (eg. sulfonylureas and thiazolidinediones) have been developed to treat type-2 diabetes. (The product is for research purpose only.)

References


Toepassing
Metformin Shows an Antidiabetic Effect by Regulating Lipid Metabolism via AMPK-ACC Pathway

M2009

Reference


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten