text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 38330-80-2 | Producten #: M2149

Monomethyl Potassium Malonate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Methyl Potassium Malonate
  • Malonic Acid Methyl Ester Potassium Salt
  • Malonic Acid Monomethyl Ester Potassium Salt
  • Monomethyl Malonate Potassium Salt
documenten:
25G
€25.00
2   ≥20 
250G
€120.00
1   13  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M2149
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__5KO__4 = 156.18  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 38330-80-2
Reaxys registratienummer 3633585
PubChem product ID 125307239
SDBS 52905
MDL-nummer

MFCD00014021

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Ion exchange titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 162 °C(dec.)
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 253-886-8
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917191090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten