text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 57837-19-1 | Producten #: M3382

Metalaxyl


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Methyl N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alaninate
  • N-(2,6-Dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)-DL-alanine Methyl Ester
  • Methyl 2-[N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-methoxyacetamido]propanoate
documenten:
1G
€150.00
Neem contact met ons op 13  
5G
€450.00
Neem contact met ons op 13  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M3382
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__5H__2__1NO__4 = 279.34  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 57837-19-1
Reaxys registratienummer 2947777
MDL-nummer

MFCD00055447

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 °C
Specific rotation -1.0 to +1.0 deg (C=1, Acetone)
NMR confirm to structure
eigenschappen
Smeltpunt 73.0 °C
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 8,400 mg/l   22 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Toluene,Ethanol,Acetone
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen dragen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 260-979-7
RTECS # AY6910000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2924297099
Toepassing
Metalaxyl: An Inhibitor of Protein Synthesis in Fungi

Metalaxyl is an acylalanine fungicide that inhibits protein synthesis in fungi by inhibition of uridine incorporation into RNA and specific inhibition of RNA polymerase-1. Metalaxyl is used to control plant diseases caused by Oomycetes fungi. (The product is for research purpose only.)

References

Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten