text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2752-64-9 | Producten #: M3404

Mesaconitine


Zuiverheid: >95.0%(HPLC)
Synoniemen
  • (1,3α,6α,14α,15α,16β)-1,6,16-Trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methylaconitane-3,8,13,14,15-pentol 8-Acetate 14-Benzoate
documenten:
20MG
€384.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M3404
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3__3H__4__5NO__1__1 = 631.72  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities <0°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 2752-64-9
Reaxys registratienummer 74414
MDL-nummer

MFCD02094634

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation +21.0 to +25.0 deg(C=1, CHCl3)
NMR confirm to structure
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H300 : Dodelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P405 : Achter slot bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 220-397-6
RTECS # AR5563000
Transport informatie:
UN-nummer UN1544
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) I
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2939799090
Toepassing
Mesaconitine: A Bioactive Alkaloid from Aconitum japonicum

Aconitum japonicum have been used as a traditional Chinese medicine mainly for the treatment of musculoskeletal disorders. Mesaconitine and aconitine are alkaloid from Aconitum japonicum, and they believed to possess anti-inflammatory, analgesic and cardiotonic effects. (The product is for research purpose only.)

References

Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten