text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 86-55-5 | Producten #: N0024

1-Naphthoic Acid


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • 1-Naphthalenecarboxylic Acid
documenten:
25G
€28.00
1   ≥20 
500G
€235.00
4   Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0024
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__1H__8O__2 = 172.18  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 86-55-5
Reaxys registratienummer 1908896
PubChem product ID 87573435
SDBS 6883
Merck-index (14) 6381
MDL-nummer

MFCD00004007

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 164 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-681-9
RTECS # QL0960000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916399090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten