text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 61825-94-3 | Producten #: O0372

Oxaliplatin


Zuiverheid:
Synoniemen
  • (trans-1,2-Cyclohexanediamine)oxalatoplatinum(II)
documenten:
100MG
€142.00
6   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # O0372
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__4N__2O__4Pt = 397.29  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 61825-94-3
Reaxys registratienummer 14621501
PubChem product ID 125309438
Merck-index (14) 6912
MDL-nummer

MFCD00866327

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis(Nitrogen) 6.70 to 7.40 %
eigenschappen
oplosbaarheid in water Practically insoluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P304 + P340 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # TP2275850
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2843909000
Toepassing
Platinum Coordination Complexes as Antitumor Agents

O0372

The development of platinum coordination complexes as antitumor agents began in the 1960s, and the highest antitumor activity was exhibited by cisplatin [D3371], approved by FDA in 1978. Improved versions carboplatin [C2043] and oxaliplatin were developed to avoid the serious side effects and the problem with resistance associated with the use of cisplatin.1-5)
The platinum complexes diffuse to the tumor cell, where they undergo hydrolysis displacement of their one chloride or carboxylate group leading to a platinum cation. The resulting cation coordinates to the guanine N7-position of DNA give a coordination cation. Then, intrastrand cross-linking occurs to anther guanine via further hydrolysis displacement of the remaining chloride or carboxylate. The forming [Pt(NH2R)2]2+ ― DNA complex distort the DNA helix (Fig. 1 and 2)6). Thus, DNA duplication is hindered, which ultimately triggers tumor cell apoptosis.3)

References


Toepassing
Reagent for pain model

References


Toepassing
Pharmacology study

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten