text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 355-93-1 | Producten #: O0481

1H,1H,5H-Octafluoropentyl Methacrylate (stabilized with MEHQ)


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Octafluoropentyl Ester (stabilized with MEHQ)
  • 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Methacrylate (stabilized with MEHQ)
  • Methacrylic Acid 1H,1H,5H-Perfluoropentyl Ester (stabilized with MEHQ)
documenten:
5G
€27.00
1   ≥20 
25G
€90.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # O0481
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__8F__8O__2 = 300.15  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 355-93-1
Reaxys registratienummer 1801409
PubChem product ID 354334381
MDL-nummer

MFCD00039278

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 88 °C/40 mmHg
Flp 81 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.43
Brekingsindex 1.36
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 206-596-0
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916140090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten