text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 207569-06-0 | Producten #: P0263

Disodium 1-Naphthyl Phosphate Hydrate [Substrate for Phosphatase]


Zuiverheid:
Synoniemen
  • 1-Naphthylphosphoric Acid Disodium Salt Hydrate
  • Phosphoric Acid 1-Naphthyl Ester Disodium Salt Hydrate
documenten:
1G
€67.00
2   ≥20 
5G
€241.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0263
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__7Na__2O__4P·xH__2O = 268.12  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities <0°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic,Heat Sensitive
CAS RN 207569-06-0
Gerelateerde CAS RN 2183-17-7
Reaxys registratienummer 10491004
PubChem product ID 87574502
MDL-nummer

MFCD00041007

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) 97.0 to 103.0 %(calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test
eigenschappen
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 218-564-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2919900090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten