text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 131-18-0 | Producten #: P0291

Diamyl Phthalate


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Dipentyl Phthalate
  • Phthalic Acid Diamyl Ester
  • Phthalic Acid Dipentyl Ester
documenten:
25G
€30.00
2   ≥20 
100G
€82.00
3   ≥20 
500G
€262.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0291
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__2__6O__4 = 306.40  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 131-18-0
Reaxys registratienummer 1987323
PubChem product ID 87574525
SDBS 3363
MDL-nummer

MFCD00041934

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 342 °C
Flp 118 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.03
Brekingsindex 1.49
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 0.8 mg/l   25 °C
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H360FD : Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 205-017-9
RTECS # TI1930000
Transport informatie:
UN-nummer UN3082
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917340090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten