text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 499-83-2 | Producten #: P0554

2,6-Pyridinedicarboxylic Acid


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • Dipicolinic Acid
documenten:
25G
€22.00
Neem contact met ons op ≥20 
100G
€71.00
Neem contact met ons op ≥20 
500G
€275.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0554
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__5NO__4 = 167.12  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 499-83-2
Reaxys registratienummer 131629
PubChem product ID 87574730
SDBS 2225
MDL-nummer

MFCD00006299

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 252 °C(dec.)
oplosbaarheid in water Soluble
Graad van oplosbaarheid in water 50 g/l   20 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 207-894-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten