text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 81-54-9 | Producten #: P0605

Purpurin


Zuiverheid: >95.0%(HPLC)
Synoniemen
  • 1,2,4-Trihydroxyanthraquinone
documenten:
25G
€369.00
Neem contact met ons op 3  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0605
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__8O__5 = 256.21  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 81-54-9
Reaxys registratienummer 1887127
PubChem product ID 87574770
SDBS 12874
Merck-index (14) 7945
Kleurindex 58205
MDL-nummer

MFCD00001203

Specificatie
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity(HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 470.0 to 490.0 nm(MeOH)
Absorbance(E1%1cm) min. 300(MeOH, 481.0 nm)
eigenschappen
Smeltpunt 257 °C
Maximale golflengte 480(MeOH) nm
oplosbaarheid in water Slightly soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene,Toluene
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-359-8
RTECS # CB8200000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914698090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten