text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1007-32-5 | Producten #: P0971

1-Phenyl-2-butanone


Zuiverheid: >95.0%(GC)
Synoniemen
  • Benzyl Ethyl Ketone
documenten:
5ML
€101.00
Neem contact met ons op 4  
25ML
€359.00
4   6  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0971
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__2O = 148.21  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 1007-32-5
Reaxys registratienummer 1100022
PubChem product ID 87575085
SDBS 13612
MDL-nummer

MFCD00009315

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 95.0 %
eigenschappen
Kookpunt 226 °C
Flp 90 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.99
Brekingsindex 1.51
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 213-752-1
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914390090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten