text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 318-98-9 | Producten #: P0995

Propranolol Hydrochloride


Zuiverheid: >99.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol Hydrochloride
documenten:
25G
€86.00
2   7  
250G
€539.00
2   11  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0995
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__6H__2__1NO__2·HCl = 295.81  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 318-98-9
Gerelateerde CAS RN 525-66-6
Reaxys registratienummer 4164259
PubChem product ID 87575108
Merck-index (14) 7840
MDL-nummer

MFCD00012558

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 99.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 163.0 to 168.0 °C
Solubility in hot Water almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 166 °C
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Benzene,Ether
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 206-268-7
RTECS # UB7525000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922500090
Toepassing
Propranolol Hydrochloride: A Non-Selective and Catecholamine Competitive β-Adrenergic Receptor Antagonist

Propranolol hydrochloride is a non-selective and competitive catecholamine β-adrenergic receptor antagonist. Propranolol blocks β1 (myocardial)- and β2(pulmonary, vascular and uterine)-adrenergic receptor site. There are two enantiomers of propranolol, and it is reported that the S-enantiomer blocks β-adrenergic receptors. The mechanism of the antihypertensive effects of propranolol has not been clearly established. However, propranolol may reduce the oxygen requirement of the heart at any level of effort by blocking catecholamine (such as dopamine [A0305], noradrenaline [A0906] and adrenaline [A0173])-induced increases in the heart rate, systolic blood pressure and the velocity and extent of myocardial contraction. (The product is for research purpose only.)

References


Toepassing
Reagent for cardiomyopathy model

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten