text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 66750-10-5 | Producten #: P1143

N-Phenylaza-15-crown 5-Ether


Zuiverheid: >96.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetraoxacyclopentadecane
documenten:
1G
€102.00
1   2  
5G
€353.00
Neem contact met ons op 7  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1143
Zuiverheid / Analysemethode >96.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__6H__2__5NO__4 = 295.38  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 66750-10-5
Reaxys registratienummer 619999
PubChem product ID 87575247
SDBS 19250
MDL-nummer

MFCD00040513

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity(GC) min. 96.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 °C
Solubility in Methanol almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 46 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 266-470-6
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten