text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 68548-08-3 | Producten #: P1513

1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl Methacrylate (stabilized with MEHQ)


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • Methacrylic Acid 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl Ester (stabilized with MEHQ)
documenten:
25G
€47.00
2   4  
500G
€519.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1513
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__2__5NO__2 = 239.36  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Light Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 68548-08-3
Reaxys registratienummer 13260322
PubChem product ID 87558521
Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Flp 112 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.97
Brekingsindex 1.47
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 271-354-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten