text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 9002-92-0 | Producten #: P1777

Polyethylene Glycol Monododecyl Ether (n=approx. 25) [for Biochemical Research]


Zuiverheid:
Synoniemen
  • Polyethylene Glycol Monolauryl Ether (n=approx. 25)
documenten:
5G
€24.00
3   ≥20 
25G
€83.00
1   14  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1777
Moleculaire formule / molecuulgewicht HO(CH__2CH__2O)__nC__1__2H__2__5
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 9002-92-0
Reaxys registratienummer 18358978
PubChem product ID 87560413
Merck-index (14) 7558
MDL-nummer

MFCD00080891

Specificatie
Appearance White powder to lump
Freezing point 35.0 to 40.0 °C
Acid Value max. 1.0
The average value of n 23.0 to 27.0
Suitability for protein-analysis to pass test
eigenschappen
Smeltpunt 38 °C
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Toluene,Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # JR5990000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 3402130090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten