text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1918-02-1 | Producten #: P1864

Picloram


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic Acid
  • 4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic Acid
documenten:
5G
€49.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1864
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__3Cl__3N__2O__2 = 241.45  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 1918-02-1
Reaxys registratienummer 479075
PubChem product ID 87561526
Merck-index (14) 7397
MDL-nummer

MFCD00012101

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 97.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 219 °C(dec.)
Maximale golflengte 252(Phosphate buffer sol.) nm
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P314 : Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 217-636-1
RTECS # TJ7525000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399982
Toepassing
Picloram: A Synthetic Herbicide with Auxin-Like Activity

Picloram is a synthetic herbicide with auxin-like activity used to control deeply rooted herbaceous weeds and woody plants. Auxin herbicides possess action similar to the natural auxin indole-3-acetic acid (IAA) [I0022], an integral plant hormone affecting cell growth, development, and tropism. And then, it has been reported that auxins are toxic to plants in large concentrations. (The product is for research purpose only.)

References


Toepassing
Activity as A Plant Growth Regulator

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten