text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 160191-64-0 | Producten #: P1947

(4S,4'S)-2,2'-(Pentane-3,3'-diyl)bis(4-benzyl-4,5-dihydrooxazole)


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • (S,S)-3,3-Bis(4-benzyl-2-oxazolin-2-yl)pentane
  • (S,S)-2,2'-(Diethylmethylene)bis(4-benzyl-2-oxazoline)
documenten:
200MG
€85.00
1   5  
1G
€295.00
Neem contact met ons op 1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P1947
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__5H__3__0N__2O__2 = 390.53  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 160191-64-0
Reaxys registratienummer 7311680
PubChem product ID 125307926
Specificatie
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity(GC) min. 95.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg(C=2.5, CHCl3)
eigenschappen
Flp 208 °C
Optische rotatie -21° (C=2.5,CHCl3)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten