text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 128-69-8 | Producten #: P2102

3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Dianhydride (purified by sublimation)


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • Pigment Red 224 (purified by sublimation)
  • PTCDA (purified by sublimation)
documenten:
1G
€90.00
Neem contact met ons op ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P2102
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__4H__8O__6 = 392.32 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 128-69-8
Reaxys registratienummer 57831
PubChem product ID 354333203
SDBS 13598
Kleurindex 71127
MDL-nummer

MFCD00006916

Specificatie
Appearance Amber to Brown to Dark green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
eigenschappen
Maximale golflengte 470 nm
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 0.87 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Dimethylformamide
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-905-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917399590
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten