text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 6362-79-4 | Producten #: S0148

Monosodium 5-Sulfoisophthalate


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • 5-Sulfoisophthalic Acid Monosodium Salt
  • Sodium 5-Sulfoisophthalate
documenten:
25G
€15.00
1   12  
100G
€36.00
Neem contact met ons op 1  
500G
€116.00
2   11  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # S0148
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__5NaO__7S = 268.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 6362-79-4
Reaxys registratienummer 4170770
PubChem product ID 87575749
MDL-nummer

MFCD00007495

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 97.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 228-845-2
RTECS # DB6030000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917399590
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten