text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 57-24-9 | Producten #: S0249

Strychnine


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
documenten:
25G
67,00 €
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # S0249
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__1H__2__2N__2O__2 = 334.42 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 57-24-9
Reaxys registratienummer 52979
PubChem product ID 87575778
SDBS 7596
Merck-index (14) 8855
MDL-nummer

MFCD00005941

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -100 to -108 deg(C=0.25, EtOH)
eigenschappen
Optische rotatie -108° (C=0.25,EtOH)
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 160 mg/l   25 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Chloroform
Oplosbaarheid (licht opl. in) Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H300 + H310 : Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P302 + P352 + P310 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-319-7
RTECS # WL2275000
Transport informatie:
UN-nummer UN1692
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) I
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2939799090
Toepassing
Strychnine: An Indole Alkaloid with Antagonistic Activity toward Glycine and Acetylcholine Receptors

Strychnine [S0249] is an indole alkaloid obtained from the seeds and bark of Strychnos nux-vomica, has been used as a rodenticide for more than a century. Glycine is an inhibitory transmitter to motor neurons and interneurons in the spinal cord. Strychnine is a neurotoxin which acts as an antagonist of glycine and acetylcholine receptors, resulting in disinhibition of motor neurons in the spinal cord.1,2) In addition, strychnine has been a target compound for total synthesis since it was first synthesized by the group of R. B. Woodward in 1954.3,4) Strychnine is poorly soluble in water, but its sulfate [S0094], nitrate [S0093] and hydrochloride [S0257] are moderately soluble in water. (The product is for research purpose only.)

References


Toepassing
Reagents convulsion or paralysis model

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.