text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 14167-18-1 | Producten #: S0318

Salcomine


Zuiverheid: >95.0%(T)
Synoniemen
  • N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediiminocobalt(II)
  • N,N'-Disalicylalethylenediamine Cobalt(II)
  • N,N'-Ethylenebis(salicylideneiminato)cobalt(II)
documenten:
25G
€ 76,00
2   ≥40 
100G
€ 204,00
2   5  
500G
€ 667,00
3   29  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # S0318
Zuiverheid / Analysemethode >95.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__6H__1__4CoN__2O__2 = 325.23 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 14167-18-1
Reaxys registratienummer 4172037
PubChem product ID 87575841
MDL-nummer

MFCD00000009

Specificatie
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity(Chelometric Titration) min. 95.0 %
eigenschappen
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P202 : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 238-012-5
RTECS # GG0590000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2925290090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.