text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 79060-88-1 | Producten #: S0447

Sodium Tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate


Zuiverheid: >98.0%(W)(HPLC)
Synoniemen
  • NaBARF
documenten:
200MG
51,00 €
2   ≥40 
1G
179,00 €
5   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Note:

Previously this product had been labeled as a hydrate form both in product name and molecular formula. The hydrate form had no exclusive CAS RN and used to share the same CAS RN as the anhydrous form.
To avoid any misleading information and since moisture in product is considered as an impurity, we have decided to remove the term 'Hydrate' from product name and 'xH2O' from the molecular formula for such products.
Please use it at ease since there is no difference in product quality, even if you see the previous indications on a part of label.

Artikel # S0447
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(W)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3__2H__1__2BF__2__4Na = 886.21 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 79060-88-1
Gerelateerde CAS RN 455330-37-7
Reaxys registratienummer 5474788
PubChem product ID 125307967
MDL-nummer

MFCD00043323

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Gravimetric Method) min. 98.0 %(calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931900090
Toepassing
Enantioselective intramolecular copper catalyzed C-H insertion of alpha-diazosulfones

Typical procedure (Entry 1): NaBARF (47.8 mg), (R,R)-2,2'-isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) (18 mg) and CuCl (4.5 mg) are added to CH2Cl2 (10 mL). The CH2Cl2 (2 mL) solution of methyl 2-diazo-2-(hexylsulfonyl)acetate (226 mg) is added, and refluxed for 16 h. The solvent is removed under reduced pressure, and the crude product is purified by column chromatography to give 2,3-cis-methyl tetrahydro-3-ethyl-thiopyran-1,1-dioxide-2-carboxylate as a clear oil (132 mg, 66 %, 97 % ee).

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.