text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 63-74-1 | Producten #: S0833

Sulfanilamide [for Biochemical Research]


Zuiverheid: >99.0%(T)
Synoniemen
  • 4-Aminobenzenesulfonamide
documenten:
5G
€28.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # S0833
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__8N__2O__2S = 172.20  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 63-74-1
Reaxys registratienummer 511852
PubChem product ID 125307440
SDBS 1526
Merck-index (14) 8925
MDL-nummer

MFCD00007939

Specificatie
Appearance White powder to crystal
Purity(Diazo Method) min. 99.0 %
Nitrite ion detection test(Griess method) to pass test
eigenschappen
Smeltpunt 166 °C
Maximale golflengte 257(H2O) nm
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-563-4
RTECS # WO8400000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2935909099
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten