text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 72-17-3 | Producten #: S0928

Sodium DL-Lactate (60% in Water)


Zuiverheid:
Synoniemen
  • DL-Lactic Acid Sodium Salt (60% in Water)
  • Sodium 2-Hydroxypropionate (60% in Water)
  • 2-Hydroxypropionic Acid Sodium Salt (60% in Water)
documenten:
500G
28,00 €
1   2  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # S0928
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3H__5NaO__3 = 112.06  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 72-17-3
Reaxys registratienummer 4332999
PubChem product ID 253659952
Merck-index (14) 8635
MDL-nummer

MFCD00065400

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration(Nonaqueous Titration) 60.0 to 65.0 w/w%
eigenschappen
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-772-0
RTECS # OD5680000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918110000
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten