text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 6893-02-3 | Producten #: T0453

3,3',5-Triiodo-L-thyronine


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
documenten:
100MG
€52.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T0453
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__5H__1__2I__3NO__4 = 650.98  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Light Sensitive
Verpakking 100MG-Glass Bottle with Plastic Insert (Bekijk afbeelding)
CAS RN 6893-02-3
Reaxys registratienummer 2710227
PubChem product ID 87576399
SDBS 10764
Merck-index (14) 5510
MDL-nummer

MFCD00002593

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +25.0 deg(C=5, 1mol/L HCl:EtOH=1:2)
eigenschappen
Optische rotatie 23° (C=5,1mol/L HCl:EtOH=1:2)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 229-999-3
RTECS # AY6750000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2937900000
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten