text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 88495-63-0 | Producten #: A2191

Artesunate


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
documenten:
5G
36,00 €
3   8  
25G
102,00 €
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # A2191
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__9H__2__8O__8 = 384.43  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 88495-63-0
Reaxys registratienummer 6003212
PubChem product ID 87560999
Merck-index (14) 818
MDL-nummer

MFCD00866204

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 137.0 °C
Specific rotation [a]20/D +4.5 to +6.5 deg(C=1, CH2Cl2)
eigenschappen
Smeltpunt 133 °C
Optische rotatie 5.5° (C=1,CH2Cl2)
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932990090
Toepassing
Artesunate: A Semi-Synthetic Derivative of Antimalaria Artemisinin

Artesunate is a semi-synthetic derivative of artemisinin [A2118] which is a biological active ingredient isolated from a traditional Chinese herbal medicine Artemisia annua. Artesunate is a prodrug that is rapidly converted to its active metabolite dihydroartemisinin [D3793]. Artesunate and its analogs have high efficacy against Plasmodium falciparum in the blood stages of the disease. The exact mechanism of action is still not clear, while the endoperoxide (O-O) subunit of the trioxane ring is critical for antimalarial activity. Several lines of evidence indicate that the O-O bond is easily broken by Fe2+, generating a number of reactive radicals oxidatively damage parasite. In addition, after 2000’s, the anti-tumor and antiviral activities of artesunate have been reported. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten