text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 152120-54-2 | Producten #: B3619

N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
  • 1-[N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)amidino]pyrazole
  • 1-[N,N'-(Di-Boc)amidino]pyrazole
  • N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide
  • N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide
  • 1-[N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)carbamimidoyl]pyrazole
Bekijk alles
documenten:
1G
€20.00
1   ≥20 
5G
€66.00
9   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # B3619
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__4H__2__2N__4O__4 = 310.35  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 152120-54-2
Reaxys registratienummer 8117152
PubChem product ID 125307236
SDBS 52872
MDL-nummer

MFCD01075122

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 90 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P332 + P313 : Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933199090
Toepassing
A Guanidinylating Reagent

Experimental procedure: to 1.0 mmol of N,N'-bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine (1) is added 1.1 mmol of amine followed by 0.4 mL dry THF and the resulting mixture is stirred for 5 – 22 h at room temperature. The reaction mixture is diluted with hexane and directly applied to a short silica gel (15 g silica) column and the product separates from unreacted 1 by a stepwise gradient elution from 0 to 30% ethyl acetate in hexane. Drying of the product fractions in vacuo generally directly produces the desired compounds.

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten