text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 169590-42-5 | Producten #: C2816

Celecoxib


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide
  • 5-(4-Methylphenyl)-1-(4-sulfamoylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
documenten:
200MG
€23.00
1   ≥40 
1G
€77.00
4   ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2816
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__7H__1__4F__3N__3O__2S = 381.37 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 169590-42-5
Reaxys registratienummer 7662430
PubChem product ID 253660758
Merck-index (14) 1956
MDL-nummer

MFCD00941298

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 163 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Methanol
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P202 : Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # DB2944937
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2935909099
Toepassing
Efflux pump research

References


Toepassing
Celecoxib: A Selective Cyclo-Oxygenase-2 (COX-2) Inhibitor

Celecoxib (SC-58635), a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a cyclo-oxygenase (COX) inhibitor that exhibits relative selectivity for COX-2 over COX-1 in vitro and in vivo. In theory, a drug such as celecoxib that selectively inhibited COX-2 might block inflammation, pain, and fever produced by prostaglandins while reducing the side effects (gastric erosions and ulcers) associated with inhibition of COX-1. In addition, celecoxib is reported that has anticancer properties.

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Life Science