text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 17902-23-7 | Producten #: F0635

5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)(N)
Synoniemen
  • Tegafur
documenten:
5G
€27.00
2   8  
25G
€87.00
2   17  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # F0635
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)(N)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__9FN__2O__3 = 200.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 17902-23-7
Reaxys registratienummer 525766
PubChem product ID 87559743
Merck-index (14) 9112
MDL-nummer

MFCD00012351

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 169 °C
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H300 : Dodelijk bij inslikken.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P314 : Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 241-846-2
RTECS # YR0450000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2940000080
Toepassing
Tegafur: A Prodrug of an Active Antitumor 5-FU

Tegafur is a prodrug that is metabolized by cytochrome P 450 to an active antitumor 5-FU [F0151]. Tegafur is often used as combined agents such as UFT (tegafur and uracil [U0013] at a molar ratio of 1:4) or S-1 (tegafur, gimeracil [C2243] and potassium oxonate [O0164] at a molar ratio of 1:0.4:1) to increase the plasma and tumor 5-FU concentrations. Determination of the combined agents in plasma is important to evaluate the safety and efficacy of them. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten