text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 304-21-2 | Producten #: H1237

Harmaline


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 3,4-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-β-carboline
  • 3,4-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
  • Dihydroharmine
documenten:
1G
€40.00
1   Neem contact met ons op
5G
€149.00
2   Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H1237
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__3H__1__4N__2O = 214.27  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 304-21-2
Reaxys registratienummer 207310
PubChem product ID 87560266
Merck-index (14) 4613
MDL-nummer

MFCD00004955

Specificatie
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 251 °C
oplosbaarheid in water Slightly soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether
Oplosbaarheid (licht opl. in) Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P405 : Achter slot bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 206-152-6
RTECS # UU9800000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2939790090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten